I. Nguyên Tắc Chung

1. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (Sau đây gọi là Chính sách bảo mật The Gem Market) mô tả cách thức Công ty cổ phần Vietnam New Lifestyle Incubation (Sau đây gọi là “The Gem Market” hoặc “chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Người Dùng” hoặc “Quý Khách”), bao gồm khách hàng, đối tác và các nhà cung cấp thứ cấp: (i) truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu (hoặc được phát triển/tài trợ) bởi The Gem Market, bao gồm nhưng không giới hạn: website thegemmarket.vn, các website liên quan và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, Twitter, …) thuộc sở hữu của thegemmarket; và/hoặc (ii) sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ, kênh tương tác khác do The Gem Market cung cấp (mục (i) và (ii) gọi chung là “Dịch Vụ”). Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật The Gem Market và các quy định khác (nếu có).

2. Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo mật riêng.

3. “Thông Tin Người Dùng ” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin đăng ký kinh doanh, CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, địa chỉ, định vị, hình ảnh cửa hàng và địa điểm kinh doanh của Người Dùng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được The Gem Market thu thập khi cần thiết.

4. Người dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật thegemmarket.vn. Tại từng thời điểm, The Gem Market có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật thegemmarket.vn này. The Gem Market sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử The Gem Market. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh The Gem Market, tiếp tục tham gia Chương Trình hoặc sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật The Gem Market sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

5. Các khái niệm trong Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “nhưng không giới hạn”.

6. Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này bao gồm các nội dung sau:

a. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập.

b. Cách thức và thời gian lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng.

c. Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

d. Phạm vi sử dụng thông tin.

e. Truy cập và lựa chọn.

f. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi.

II. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập

Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:

1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.

a. Trong các trường hợp, bao gồm: (i) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các The Gem Market, sử dụng các dịch vụ, hàng hóa do The Gem Market cung cấp; (ii) tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do The Gem Market tổ chức; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch; và/hoặc (iv) thực hiện các khảo sát, điều tra…

b. Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. The Gem Market không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.

c. Với những Người Dùng dưới 15 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho The Gem Market chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới 15 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. The Gem Market có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận The Gem Market, Kênh The Gem Market hoặc cung cấp các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng dưới 15 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

d. Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho The Gem Market và đối với việc The Gem Market sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này.

e. Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho The Gem Market sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.

The Gem Market có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện và các tương tác khác trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng và khách hàng của Người Dùng thực hiện trên The Gem Market (như chủng loại, đặc điểm, mã số, hình ảnh, giá bán, số lượng hàng hóa, dịch vụ được giao dịch và số lượng tồn kho, địa điểm, thời gian giao dịch, các chính sách hỗ trợ và khuyến mại áp dụng với hàng hóa, dịch vụ đó), phương thức thanh toán của Người Dùng và khách hàng của Người Dùng (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Người Dùng ghé thăm từ The Gem Market và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

3. Thu thập và sử dụng Cookies

a. The Gem Market, “The Gem Market” (Như định Nghĩa tại Mục I.1.ii) và các bên thứ ba mà The Gem Market hợp tác có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến: (i) việc sử dụng The Gem Market, Kênh The Gem Market hoặc các kênh tương tác khác của “The Gem Market”; (ii) lịch sử giao dịch của khách hàng cuối khi giao dịch với Người Dùng để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của khách hàng, cung cấp cho khách hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà The Gem Market gửi, trên các Kênh Thegemfood, kênh tương tác khác của "The Gem Market", và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông Tin Người Dùng và việc sử dụng Dịch Vụ về The Gem Market hoặc các đơn vị được The Gem Market chỉ định. Cookies được thu thập cho các mục đích bao gồm:

i. Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng Dịch Vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

ii. Lưu các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của quý khách.

iii. Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

iv. Ngăn chặn hành vi gian lận.

v. Cải thiện an ninh.

vi. Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

vii. Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.

b. Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại The Gem Market.

c. Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

d. The Gem Market có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng thu thập qua Cookies không mang tính nhận dạng cá nhân với “The Gem Market”, các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

e. Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của mình. Quý khách cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Thông Tin Người Dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu quý khách tắt tất cả Cookies, cả The Gem Market, “The Gem Market” và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại vào Dịch Vụ và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

III. Cách thức và thời gian lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng

1. Tại The Gem Market, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của The Gem Market hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho The Gem Market theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này.

2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, The Gem Market sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. The Gem Market có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. The Gem Market cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng.

3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của The Gem Market hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua The Gem Market.

4. Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống The Gem Market, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).

6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi quý khách sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo, các công ty thuộc “The Gem Market” hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của The Gem Market. Do đó, The Gem Market sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

7. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc The Gem Market không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

8. Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này và được cho phép theo pháp luật liên quan.

IV. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

1. Người Dùng tại đây đồng ý rằng Các Thông Tin Người Dùng được thu thập theo Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này sẽ được xuất bản và được sử dụng theo chấp thuận của Người Dùng đối với chúng tôi cho các Mục Đích được nêu tại mục 3 dưới đây.

The Gem Market không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp sử dụng thông tin được quy định tại Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này.

2. Chúng tôi và “The Gem Market” sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:

a. Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:

i.  Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của The Gem Market hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia sử dụng Dịch Vụ.

ii. Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng.

iii. Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ.

iv. Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán.

v. Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhân diện sở thích, danh sách các mặt hàng, dịch vụ yêu thích và thông tin quan tâm từ đó đề xuất Dịch Vụ.

vi. Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.

vii. Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ.

viii. Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi.

ix. Cho phép tương tác giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với The Gem Market hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết.

x. Cho phép các đối tác của The Gem Market quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.

b. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:

i. Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và The Gem Market, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng.

ii. Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm.

iii. Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của The Gem Market.

iv. Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;

v. Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;

vi. Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.

c. Nghiên cứu phát triển: Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng, phân tích thị trường, tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của The Gem Market, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;

d. Tiếp thị và quảng bá

i. Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, The Gem Market và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại

ii. The Gem Market có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email.

iii. Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của The Gem Market tại từng thời điểm.

e. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; thực thi ĐKĐK hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

f. Phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro:

i. Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin Người Dùng

ii. Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ

iii. Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của The Gem Market

iv. Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm

v. Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro

g. Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).

Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của quý khách, chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

V. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho người khác. Chúng tôi và “The Gem Market” chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này.

1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;

2. Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ tương tác trên The Gem Market.

3. Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người Dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương tiện điện tử trên The Gem Market hoặc bằng văn bản). Ví dụ khi Người Dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác The Gem Market sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Thegemfood cung cấp, Người dùng từ đây đồng ý rằng The Gem Market có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng với các đối tác đó. Người Dùng cũng đồng ý rằng Thông Tin Người Dùng chia sẻ với đối tác The Gem Market có thể được chuyển giao tới các bên trong mối liên hệ với Dịch vụ được sử dụng bởi Người dùng. Các đối tác của The Gem Market bao gồm các đối tác tích hợp với hệ thống của The Gem Market hoặc ứng dụng của The Gem Market tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển, đối tác tài chính hoặc các đối tác kinh doanh mà The Gem Market hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác;

4. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Công ty cổ phần Vietnam New Lifestyle Incubation (“TThe Gem Market”).

5. Chúng tôi và The Gem Market có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với The Gem Market hoặc thay mặt The Gem Market

6. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của The Gem Market hoặc “The Gem Market” và “The Gem Market” có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.

7. Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp The Gem Market hoặc phần lớn tài sản của The Gem Market được một công ty khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.

8. Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.

9. Trong các trường hợp khác, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

VI. Truy cập và lựa chọn

1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của The Gem Market tại từng thời điểm.

a. Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của The Gem Market tại từng thời điểm. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.

b. Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách theo hướng dẫn của The Gem Market tại từng thời điểm. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.

c. Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của The Gem Market tại từng thời điểm.

d. Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

VII. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra The Gem Market thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. The Gem Market có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật The Gem Market cập nhật trên Kênh The Gem Market liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật The Gem Market này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại The Gem Market hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline của The Gem Market 089.962.0886 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected].

Phương thức bảo vệ

• Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

• Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của Chúng tôi.

Cam kết Bảo mật

• Chúng tôi cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Chúng tôi.

• Chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của Chúng tôi dễ dàng truy cập dành cho Người dùng.

• Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của Người dùng, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Người dùng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của Người dùng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Người dùng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.